Δημοσιεύσεις

  • Γαβριηλίδου, Ζ., & Γαρούφος, Α. (υπό έκδοση). Προσβάσιμη Λεξικογραφία: IvyLex, ένα σχολικό ηλεκτρονικό λεξικό της ελληνικής γλώσσας για παιδιά με προβλήματα όρασης. Προφορική ανακοίνωση παρουσιασμένη στην 44η Συνάντηση Τομέα Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  • Γαρούφος, Α., & Γαβριηλίδου, Ζ. (υπό έκδοση). MinaDot: μία καινοτόμος εφαρμογή αυτόματης μεταγραφής σε Braille για την ενίσχυση του γραμματισμού στη Braille. Θεματικό Τεύχος: «Πολυ-Γραμματισμοί: εκπαιδευτικές και πολιτιστικές προσεγγίσεις», Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
  • Σταυρόπουλος, Β. & Γαρούφος, Α. (2023). Απόψεις μουσικοθεραπευτών για τις συνθήκες εργασίας τους στο πλαίσιο παρέμβασης σε άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Νέος Παιδαγωγός, τ. 38, σσ. 290-300 (ISSN: 2241-6781)
  • Gavriilidou, Z. & Garoufos, A. (2022). The lexicographic protocol of Mikaela_Lex: a free online school dictionary of Greek accessible for visually-impaired senior elementary children. Euralex, Manheim-Germany. (ISBN: 978-3-937241-87-6) https://euralex2022.ids-mannheim.de/wp-content/uploads/2022/07/Proceedings_11.07.2022.pdf & https://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202022/EURALEX2022_Pr_p563-568_Gavriilidou-Garoufos.pdf
  • Gavriilidou, Z. & Garoufos, A. (2021). Accessible Lexicography: A free online school dictionary of Greek Accessible for Visually-Impaired Senior Elementary School. ELex, Estonia. (ISSN: 2533-5626) https://elex.link/elex2021/wp-content/uploads/2021/07/book-of-abstracts-eLex_2021_2.pdf
  • Γαρούφος, Α., (2018), «Αναθεωρημένη Μορφή Πολυτονικού Συστήματος στη Γραφή Braille», Θέματα Ειδικής Αγωγής, τ. 83, σσ. 46-49. (ISSN: 1108-5509)
  • Γαρούφος, Α., (2018), «Διδασκαλία της Braille, γραφή κι ανάγνωση, σε βλέπον παιδί δημοτικού: Μία Μελέτη Περίπτωσης», Θέματα Ειδικής Αγωγής, τ.84, σσ. 85-90. (ISSN: 1108-5509)